Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XDark MessiahHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj w komnatach Heroes VI!
rejestracjalogowanieRSSFB

KAMPANIA

RaelagRącze stopyBohater zyskuje dostęp do czaru Przyspieszenie wraz z premią +1 do Punktów ruchu, a ilość Many potrzebnej do rzucenia Przyspieszenia i Masowego Przyspieszenia ulega zmniejszeniu o 20%.Ostrze CieniaMroczny cyrograf - Jeśli na placu boju znajduje się przynajmniej jeden niewidzialny oddział, to wszystkie sojusznicze stworzenia Lochu zadają o 9% więcej obrażeń.
Siła ataku3Obrona1Moc4Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią1Mana30Przeznaczenie1
Raelag zaniósł tyle samo modłów do Malassy, Smoczej Bogini Ciemności, co i do Sylanny, Smoczej Bogini Ziemi. Wciąż ze słodko-gorzkim żalem wspomina swoje dni spędzone na powierzchni Ashanu. Wszystko było wtedy takie proste...
Jako najstarszy z trzech synów królowej Tuidhany, po wygnaniu Mrocznych Elfów został wodzem klanu Blizny Duszy. Toczony gniewem i goryczą, a także pamiętający wciąż o rzezi jaką krasnoludy urządziły jego pobratymcom, Raelag znalazł się niebezpiecznie blisko zaakceptowania sojuszu z Kha-Belethem, władcą demonów, z którego pomocą mógłby pokonać licznych nieprzyjaciół Mrocznych Elfów. W ostatniej chwili odzyskał rozum i nie zaprzedał duszy Chaosowi, ale to wydarzenie było przysłowiową ostatnią kroplą, która przelała czarę goryczy. Po zbyt wielu porażkach i błędnych politycznych decyzjach, Raelag opuścił swój klan i pozwolił, by jego brat, Sylsai, został przywódcą Blizn Duszy.
Gdy Raeleg topił swe smutki i rozczarowania w alkoholu, zaprzyjaźnił się z Sorshanem, przywódcą klanu Znamienia Cienia, którego losy potoczyły się podobnie. Sorshan wyciągnął Raelaga z dołka i pomógł mu odzyskać wiarę w cel, w międzyczasie czyniąc upadłego księcia honorowym członkiem swego klanu.

Raelag has said as many prayers to Malassa, the Dragon Goddess of Darkness, as to Sylanna, the Dragon Goddess of Earth. He still remembers with bittersweet regret his years on the surface of Ashan. Things were so simple then...
Eldest of Queen Tuidhana's three sons, he became the leader of the Soulscar clan after the Dark Elves' exile. Fuelled with anger and bitterness, and facing his kind's extermination at the hand of the Dwarves, Raelag came dangerously close to accepting an alliance with Kha-Beleth, the Demon Sovereign, against the many enemies of the Dark Elves. He came to his senses just in time to avoid selling his soul to Chaos, but this event proved to be the proverbial last straw. After too many failures and wrong political choices, Raelag abandoned his clan and left his brother Sylsai in command of the Soulscars.
While drinking away his disappointments and shortcomings, he was befriended by Sorshan, the leader of the Shadowbrand clan, who shared a similar history. Sorshan brought back Raelag from the edge of the abyss and renewed his sense of purpose, making the fallen prince an honorary member of the Shadowbrands in the process.
Komentarz historyczny:
Pedofil, emo a do tego pijak i koneser grzybków.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Mroczny elf o słabej psychice ma niejedną bliznę na swej pooranej i ciemnej duszy. Jego los naznaczony jest cieniem i balansowaniem na pograniczu obłędu.
Komentarz naczelnego stratega:
A co ja tu niby w ogóle robię???


YrrisMistrzyni PrzyczajonychWirująca śmierć omija sojusznicze celeCicha ZabójczyniMroczny cyrograf - Jeśli na placu boju znajduje się przynajmniej jeden niewidzialny oddział, to wszystkie sojusznicze stworzenia Lochu zadają o 9% więcej obrażeń
Siła ataku3Obrona1Moc4Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią1Mana30Przeznaczenie1
Porywcza, dumna i odważna, Yrris od lat przewodzi oddziałowi partyzantów. Jej wojownicy cienia działają za liniami wroga, zabijając, sabotując i szerząc terror.
Yrris nie popiera obecnych przywódców Mrocznych Elfów. Owo poczucie niezależności, nieobce również Raelagowi, sprawiło że zaprzyjaźnił się z Yrris.
Ona zaś na przestrzeni lat stała się nieco cyniczna i straciła wszelką nadzieję na lepszą przyszłość dla Mrocznych Elfów. Jednak mimo swych wątpliwości, popiera szalony plan Raelaga, który twierdzi, że odkrycie Biblioteki jest jedynym ratunkiem dla ich ludu. Czas przestać uciekać i stawić opór.
Dzięki swej szczerości i otwartości Yrris potrafi skierować każdą rozmowę na właściwe tory i w ten sposób rozładować napiętą sytuację.

Hot-tempered, proud and feisty, Yrris has been leading a squad of skirmishers for years. Her shadow warriors operate behind enemy lines, assassinating, sabotaging and spreading terror.
Yrris does not approve the current leadership of the Dark Elves. This independence of mind is a trait shared by Raelag, and so he and Yrris became friends.
Over the years, Yrris has become somewhat cynical. She has lost any kind of hope for the future of the Dark Elves. Despite her doubts, she believes Raelag's crazy plan to recover the Library is maybe the only way to save their people. It's time to stop running and make a stand.
Her frankness and outspokenness mean she is able to refocus conversations on what really matters, and thus take the heat out of a tense situation.
Komentarz historyczny:
Yrris jest bohaterką drugorzędną w kampanii Lochu, a dołącza do Raelaga w misji 2. Pojawia się też w kampanii Veina jako strażniczka Niewidzialnej Biblioteki.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Lubiącą działać z zaskoczenia Yrris także dopadła mroczna melancholia, co chyba nikogo nie dziwi, biorąc pod uwagę, że została koleżanką Raelaga i siedzi cały czas pod ziemią, każdy by zwariował.
Na szczęście dla Realaga dziewczę to w porę się opanowało i pomoże mu w walce o przyszłość rasy.


SorshanWładca ciemności+3 Bezimiennych / tydzieńTkacz CieniBłogosławieństwo cienia - Tak długo, jak na polu bitwy przebywa jakiś niewidzialny sojuszniczy oddział, bohater otrzymuje premię +18% do Mocy magicznej.
Siła ataku2Obrona1Moc3Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią2Mana40Przeznaczenie1
"Sorshan to udręczony elf o tragicznej przeszłości.
W trakcie wojen z Krasnoludami, on i jego rodzina dostali się do niewoli. Przywódca Krasnoludów dał im okrutny wybór: jeśli Sorshan własnoręcznie zabije swojego ojca, to wraz z matką zostanie oszczędzony. Sorshan przystał na tę propozycję, ale skutki podjętej wtedy decyzji ciążą mu do dziś. Jego matka nie umiała sobie poradzić z tym, co się stało i popełniła samobójstwo, rzucając się na skrzydła Bezimiennego. Gdy Sorshan zamyka oczy, wciąż słyszy jej głos, szepczący w ciemnościach...
Szukając schronienia w omamach - wywołanych przez spożywanie popiołów - w jednej z wizji Sorshan ujrzał Niewidzialną Bibliotekę i od tamtej pory opracowuje plan sprowadzenia jej z Sheoghu. Jest bowiem przekonany, że owa Biblioteka może być kluczem do ocalenia jego ludu. Uratowanie Mrocznych Elfów stało się dla Sorshana bardzo osobistą sprawą, w której upatruje swego odkupienia.
Inne elfy boją się go jednak i darzą niechęcią. Jest tajemniczy i trzyma się w cieniu, zbierając informacje o wszystkich i snując długofalowe plany. Jego przyjaciel i uczeń, Raelag, pełni rolę łącznika pomiędzy nim, a resztą świata."


"Sorshan is a tortured man with a tragic past.
During the wars against the Dwarves, he and his family were captured. The Dwarf leader offered him a cruel choice: if Sorshan killed his father himself, he and his mother would be spared. Sorshan accepted the deal, but his decision continues to haunt him. His mother couldn't cope with what happened and commited suicide by dissolving into the wings of a Faceless. When he closes his eyes, Sorshan can still hear her voice, whispering in the dark...
Having sought refuge in the vision-inducing consumption of ashes, he has hallucinations of the Invisible Library and has since been working on a plan to bring it back from Sheogh. He is sure the Library could be the key of his people's salvation. Saving the Dark Elves, for him, has become a very personal quest for his own redemption.
Sorshan is disliked and feared by the other Elves. He is secretive and remains in the shadows, gathering information on everybody and making long-term strategies. His friend and disciple, Raelag, acts as his emmisary with the rest of the world."
Komentarz historyczny:
Sorshan nie występuje osobiście w kampanii Lochu, lecz jest zarówno autorem planu zjednoczenia mrocznych elfów, jak i mentorem Raelaga.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
No nie, jeśli Realag dobiera sobie takich zwariowanych kolegów, to nie dziwne że sam fiksuje... Sorshan cierpi na zespół stresu pourazowego z komponentem psychotycznym i trzeba się od niego trzymać z daleka, a nie karmić się chorymi wizjami... Przyszłość mrocznych elfów widzę w ciemnych barwach, a wy? ;PAULA BOHATERÓW


EruinaTalent przywódcy+2 do PrzywódctwaMroczna WróżbitkaBłogosławieństwo cienia - Tak długo, jak na polu bitwy przebywa jakiś niewidzialny sojuszniczy oddział, bohater otrzymuje premię +18% do Mocy magicznej.
Siła ataku2Obrona1Moc3Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią2Mana40Przeznaczenie1
Równie piękna co dumna, Eruina jest córką władcy Mrocznych Elfów, Salvina, i samej królowej Tuidhany. Jako wdowiec po legendarnej władczyni, Salvin zabrał córkę z dworu, gdy była jeszcze dzieckiem i wychował ją surowo, ale i troskliwie. Salvin jako pierwszy zrozumiał, że Mroczne Elfy muszą porzucić jaskinie i założyć prawdziwe królestwo. Drogi Eruiny i jej ojca w końcu się rozeszły, ponieważ mieli zupełnie inne wyobrażenie na temat wspomnianego królestwa. Eruina zabrała swych zwolenników na niewielką wyspę Dalekich Wiatrów, położoną na Morzu Irisus, gdzie założyła nietrwałe królestwo Inshanost. Atakowane nieustannie przez ludzi oraz elfy Sylwan, a także targane wewnętrznymi sporami, Inshanost w końcu upadło.
Dowiedziawszy się o tragicznej śmierci swego ojca, który sam próbował założyć królestwo, Eruina zdecydowała wrócić do swych braci. Postanowiła nie opowiadać się po stronie żadnego z klanów i chciała, by przemawiały za nią jej własne czyny, a nie to, kim była jej matka.

As beautiful as she is proud, Eruina is the daughter of a Dark Elf lord named Salvin and Queen Tuidhana herself. The last consort of the legendary Queen, Salvin took his daughter away from the court at an early age and raised her in a strict, but caring, way. Salvin was the first to understand the need for the Dark Elves to stop wandering the caves and establish a real kingdom. Eruina and her father ultimately parted ways, having different opinions about the nature of said kingdom. Eruina took her followers to the small island of Farwind, in the Irisus Sea, and there she founded the short-lived kingdom of Inshanost. Attacked relentlessly by both Humans and Sylvan Elves, and undermined by internal dissensions, Inshanost eventually fell.
After hearing of her father's tragic demise during his own attempts at founding a kingdom, Eruina decided to return to the rest of her brethren. She chose not to side with any particular clan, and would rather be known for her own achievements than because of who her mother was.
Komentarz historyczny:
Eruina występowała już w HoMM5, gdzie w scenariuszu "Opór" broniła wspomnianego w swej biografii królestwa Inshanost przed elfami i ludźmi. Pojawiła się znowu, tym razem jako przeciwniczka Findana, w scenariuszu "Nowi wrogowie" w Kuźni Przeznaczenia, gdzie próbowała podbić miasta elfów i wykroić sobie kolejne królestwo.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Co prawda Eruina, zgodnie ze swym imieniem, obraca wszystko w ruinę, jest jedną z normalniejszych postaci pośród mrocznych elfów, nie dziwne zatem że próbowała założyć własne państwo pozbawione pogrążonych w melancholii współbraci.


KastoreTkacz zaklęć+2 do Mocy magicznejMroczny WróżbitaBłogosławieństwo cienia - Tak długo, jak na polu bitwy przebywa jakiś niewidzialny sojuszniczy oddział, bohater otrzymuje premię +18% do Mocy magicznej.
Siła ataku2Obrona1Moc3Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią2Mana40Przeznaczenie1
Znudzony niezmiennością elfiej kultury i tradycji, niecierpliwy i ambitny Kastore jeszcze jako młodzieniec opuścił królestwo Tuidhany, by studiować sztuki magiczne w Siedmiu Miastach. Został honorowym członkiem Domu Duszy, ale niezadowolony i sfrustrowany poziomem nauki w Akademii Magii opuścił ją przed uzyskaniem jakiegokolwiek tytułu naukowego.
Wrócił do Tarlad, tylko po to, by zobaczyć, że jego lud zmienił się w międzyczasie bardziej niż on sam. Ironia tej sytuacji była aż nazbyt widoczna dla Kastore, który początkowo bardzo chętnie przyjął sojusz z Malassą i Bezimiennymi, widząc w nim klucz do większej wiedzy i co za tym idzie - potęgi.
Po kilku wojnach stracił jednak swój pierwotny zapał. Jak na razie, moce Ciemności okazywały się słabe, a podszepty Malassy bardziej go drażniły niż pomagały.
Kastore zaczyna wierzyć, że Mroczne Elfy powinny rozejrzeć się za potężniejszym sojuszem i próbuje przekonać do tego klanową starszyznę. Ale wypadki znów nie przebiegają dość szybko dla niecierpliwego elfa. Skoro starszyzna pozostaje głucha na jego rady, to może pora się jej pozbyć i wziąć sprawy we własne ręce.

Bored by the immutability of Elven culture and traditions, the impatient and ambitious Kastore left Tuidhana's realm at a young age to study magic in the Seven Cities. He became an honorary member of House Anima, but was again unsatisfied and frustrated by the teachings of the Academy of Magic and left before graduating to any significant rank.
He then returned to Tarlad, only to realize his people had changed more than he had. The irony of the situation was not lost on Kastore, who at first embraced the alliance with Malassa and the Faceless wholeheartedly, seeing them as the key to greater knowledge and thus, power.
A few wars later, Kastore is not so sure anymore. So far, the powers of Darkness have proven weak and to him Malassa's whispers have become more an annoyance than an asset.
Kastore is starting to believe the Dark Elves should forge better alliances. He is trying to get the clanlords to admit this fact. But once again, things are not moving fast enough for the impatient Elf. If his advice keeps falling on deaf ears, it may be time for him to get rid of the clanlords and take things into his own hands.
Komentarz historyczny:
Kastore to dość znany elfi czarodziej w sadze o Mocy i Magii. Pojawił się wpierw w Might and Magic 3 będąc członkiem drużyny gracza, by po wielu latach wylądować na Enroth w grze Might and Magic 7. Znudzony poszukiwaniem Starożytnych, to właśnie on miał być głównym architektem Forge - Kuźni, futurystycznego miasta dla H3:AB, które ostatecznie się nie ukazało.
W HoMM1-2 występuje inny elfi czarnoksiężnik o tym samym imieniu skryty za maską, ale nie majacy nic wspólnego z właściwym Kastorem.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Niecierpliwy Kastore stanie się mimowolnym motorem zmian w skostniałym i pogrążonym w smutku oraz niemocy świecie mrocznych elfów, co ciekawe pewno przyjdzie mu za to zapłacić najwyższą cenę, cóż, rewolucja pożera własne dzieci, podobnie jak Asha ;p


LethosTrucicielZwiększa skuteczność trucizny o 15%.Cichy ZabójcaMroczny cyrograf - Jeśli na placu boju znajduje się przynajmniej jeden niewidzialny oddział, to wszystkie sojusznicze stworzenia Lochu zadają o 9% więcej obrażeń
Siła ataku3Obrona1Moc4Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią1Mana30Przeznaczenie1
Kiedyś młody Lethos cieszył się długimi wędrówkami po lasach Tarladu. Fascynowały go rośliny i ich oddziaływanie na żywe istoty: od paraliżu wywoływanego przez cierniokrzew, po oszołomienie powodowane przez czarne jagody, nie wspominając o pięknym, ale niezwykle zabójczym kwiecie Ranloth, nazywanym "krwawym liściem"... Gdy wybuchła Ognista Wojna i musiał porzucić swe ukochane lasy na rzecz wilgotnych i ponurych jaskiń, nie trudno się domyślić, że przede wszystkim Lethos był tym załamany.
Jednak wkrótce odkrył, że w jaskiniach kryje się wiele wspaniałych form życia - rośliny i grzyby, z których głównie te ostatnie mają silne, halucynogenne i niekiedy groźne działanie.
Lethos zyskuje sławę jako utalentowany aptekarz, ale jest też otoczony pewnym strachem, ze względu na swą znajomość trucizn. Wierzy też, że pewnego dnia, dzięki jego wywarom będzie można wygrać bitwę, nawet nie dobywając miecza.

Once, the young Lethos enjoyed long walks in the forests of Tarlad. He was fascinated by plants and the effects they could have on one's body: from the paralysis caused by the Thornvines to the inability to focus induced by the Black Berries, not to mention the beautiful but very lethal Ranloth, or "blood leaf"...
When the War of the Tears of Fire occurred and he was forced to leave his beloved forest for damp, mucky caves, it's not surprising Lethos was at first heartbroken. However, he soon discovered the caves hosted many remarkable lifeforms, plants and fungi, notably mushrooms with strange, hallucinatory and sometimes dangerous effects.
Lethos is gaining renown as a master apothecary, but is also feared due to his intimate knowledge of poisons. He believes some day his concoctions will allow whole battles to be won before they even start.
Komentarz historyczny:
Lethos występował w HoMM5, gdzie jego zdolnością specjalną było zatruwanie przeciwników, stąd wspomnienie o "alchemiku" w biografii.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Cóż, ponury zielarz zmienił się w wesołego grzybiarza... fascynująca przemiana :P.


LoreleiMistrzyni ZabójcówZabójcy i Cienie otrzymują premię +5 do Mocy.SzachrajkaMroczny cyrograf - Jeśli na placu boju znajduje się przynajmniej jeden niewidzialny oddział, to wszystkie sojusznicze stworzenia Lochu zadają o 9% więcej obrażeń
Siła ataku3Obrona1Moc4Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią1Mana30Przeznaczenie1
Lorelei urodziła się w Księstwie Wilka. Miała własne imię i rodzinę. Ale gdy wraz z bliskimi próbowała przedostać się przez przeklęty Czarny Las, zaatakował ich zgraja przerażających i ohydnych bestii. Jej rodzice nie zdołali przeżyć tego wściekłego ataku.
Pozostawiona samej sobie, dziewczynka zdołała samotnie przeżyć w tej złowieszczej kniei kilka tygodni, sprytnie wymykając się tropiącym ją drapieżnikom. Pod wpływem ciężkich przeżyć, zaczęła uważać się za Lorelei, nimfę wodną z bardzo popularnej w jej księstwie bajki.
W końcu trafili na nią zwiadowcy Mrocznych Elfów, prowadzeni szeptami samej Malassy. Elfy od razu zrozumiały, co się stało i postanowiły zabrać dziewczynkę ze sobą.
Po latach Lorelei została wybranką Malassy i jedynym człowiekiem w szeregach najbardziej szanowanego przez Mroczne Elfy zakonu zabójców.
Dziś to nieszczęsne dziecko jest piękną i dziką wojowniczką, a przy tym zimnym i bezlitosnym zabójcą.

Lorelei was born Human, in the Wolf Duchy. She had a name and a family. But when she and her relatives tried to pass through the cursed forest of Blackbough, a terrifying pack of mad beasts and hideous creatures attacked them. Her parents were slain by the maddened creatures.
Left to her own devices, the girl managed to survive alone in this sinister forest for weeks, proving smarter than the predators stalking her. Her sanity challenged by the ordeal, she began to think of herself as Lorelei, after the river nymph of a popular fairy tale of her home duchy.
She was eventually found by Dark Elf scouts following a trail of whispers left by Malassa herself. The Elves instantly understood what had happened, and decided to bring the girl back with them.
Lorelei was eventually marked by Malassa, and became the sole Human member of the Dark Elves' most prestigious orders of assassins.
Now, the feral girl is a beautiful and wild warrior, a cold and ruthless fighter.
Komentarz historyczny:
Lorelei byłą jedną z bohaterek Lochu w HoMM3, gdzie jej specjalizacją były harpie, oraz HoMM4, gdzie stałą się kradziejką z Azylu.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Kolejna zagubiona w świecie i własnym wnętrzu istotka spełniająca swe mordercze instynkty pod mrocznymi skrzydłami Melassy... how cute


MenanMistrz magii ziemiZwiększa skuteczność magii ziemi o 6%.Mroczny WróżbitaBłogosławieństwo cienia - Tak długo, jak na polu bitwy przebywa jakiś niewidzialny sojuszniczy oddział, bohater otrzymuje premię +18% do Mocy magicznej.
Siła ataku2Obrona1Moc3Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią2Mana40Przeznaczenie1
Młodszy brat Raelaga i bliźniak Sylsaia, Menan, marzy o powrocie swego ludu na powierzchnię, zawarciu pokoju z Elfami Sylwan, nawet jeśli wiązałoby się to z koniecznością złożenia hołdu królowi Elfów.
Choć ma świadomość jego wad, Menan akceptuje triumwirat, zgodnie z którym trzy królewskie klany Elfów wspólnie podejmują wszystkie decyzje. Z natury dyplomata, często oskarżany o zbytnią pobłażliwość, nie pochwala ścieżki, którą Sylsai wybrał dla Blizn Duszy. W skrytości ducha czeka na dzień, w którym to Raelag weźmie na siebie ciężar korony i zjednoczy wszystkie klany.
Menan nie łudzi się, że Mroczne Elfy mogłyby się kiedykolwiek odwrócić od Malassy, ale głęboko wierzy, że uda im się powrócić do lasów Irollan, które zapamiętał z czasów swej młodości.

Younger brother of Raelag and twin of Sylsai, Menan dreams of returning his people to the surface and making peace with the Sylvan Elves, even if it means accepting to serve the High King of the Elves.
While aware of its flaws, Menan accepts the Triumvirate system that ensures the three royal clans make decisions together. A natural diplomat, and often accused of being too soft, he disapproves the path Sylsai is taking the Soulscars. He secretly waits for the day Raelag will accept the burden of the crown and unify the various clans as one.
Menan definitely knows it is impossible for the Dark Elves to turn away from Malassa, but truly hopes they might return to the Forests of Irollan he knew in his youth.
Komentarz historyczny:
Menan jest jednym z przeciwników Raelaga w drugiej misji kampanii Lochu.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Menan przejawia rzadką dla mrocznych elfów cechę, elementy normalności, nie muszę chyba przypominać że nie wróży mu to zbyt różowej przyszłości w podziemnym społeczeństwie.


SephinrothMieszkaniec otchłaniStandardowy atak Czyhającego w Cieniu na 5 tur zmniejsza o 20% obrażenia zadawane przez zaatakowane stworzenie.Tkaczka CieniBłogosławieństwo cienia - Tak długo, jak na polu bitwy przebywa jakiś niewidzialny sojuszniczy oddział, bohater otrzymuje premię +18% do Mocy magicznej.
Siła ataku2Obrona1Moc3Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią2Mana40Przeznaczenie1
Urodzona jako Saifiros, czyli "ostre stalowe oczy", w jednym z pomniejszych królestw Irollan, ta mistrzyni sztuki złodziejskiej zmieniła sobie imię na "Sephinroth", ponieważ wydało się jej ono bardziej egzotyczne, królewskie i zapewniało aurę tajemniczości.
Jako zdolna oszustka, próbowała podawać się za bękarta nieżyjącego króla Arniela, w nadziei, że zapewni jej to pozycję na dworze jego następcy. Usiłowała nawet przekonać nowego króla, że małżeństwo z nią jest dla niego jedynym sposobem na uspokojenie rozdartych wojną domową ziem.
Ponieważ jej kłamstwa stawały się coraz większe i śmielsze, Sephinroth w końcu popełniła błąd, folgując swemu językowi w najgorszym możliwym momencie, czym całkowicie się zdemaskowała. Wymykając się depczącym jej po piętach przedstawicielom władzy, Sephinroth zdołała uciec i znaleźć kryjówkę wśród wygnanych Mrocznych Elfów.
Ponieważ każde wypowiedziane przez nią kłamstwo zostałoby natychmiast ujawnione przez szepty Malassy, Sephinroth z radością odkryła, że w podziemnym królestwie może być kimś, w kogo dawno się nie wcielała: sobą.

Born Saifiros, "sharp steel eyes", in one of the smaller kingdoms of Irollan, this master con artist changed her name to "Sephinroth" because she felt it sounded more exotic and regal, giving her an aura of mystery.
A skillful grifter, she tried to pass herself as the late King Arniel's illegitimate daughter, hoping it would help her secure a place at Vaniel's court. She even tried to persuade the new king that marrying her would be the key to pacify a land torn apart by civil war.
As her lies were becoming bigger and bolder, Sephinroth eventually made a mistake, a single slip of the tongue at the worst possible moment, and the whole deception crumbled on itself. The authorities hot on her trail, Sephinroth managed to escape and hide among the exiled Dark Elves.
Because any lie would instantly be foiled by Malassa's whispers, Sephinroth discovered with delight that, in the underground realm, she could be a character she hadn't have any opportunity to play in a long, long time: herself.
Komentarz historyczny:
Sephinroth pojawiła się po raz pierwszy w HoMM3 i ponownie w HoMM4. "Nieślubne dziecko króla" w jej biografii jest nawiązaniem do owej Sephinroth, która podawała się za dziedziczkę tronu Gryphonheartów. Okazało się to kłamstwem.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Sephinroth cierpi na zespół Debrucka, przejawiający się w kłamstwie patologicznym, na szczęście znalazła ukojenie w naszym podziemnym psychiatryku pełnym schizofrenicznych szeptów


SylsaiKrólewska sakwa+250 sztuk złota dziennieSzachrajMroczny cyrograf - Jeśli na placu boju znajduje się przynajmniej jeden niewidzialny oddział, to wszystkie sojusznicze stworzenia Lochu zadają o 9% więcej obrażeń
Siła ataku3Obrona1Moc4Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią1Mana30Przeznaczenie1
Sylsai, młodszy brat Raelaga oraz bliźniak Menana jest aktualnym przywódcą klanu Blizny Duszy. W rodzeństwie to on był zawsze tym "najgorętszym" z synów Tuidhany. Szanuje swoich braci, ale uważa, że działają zbyt wolno.
Żywi silną nienawiść do ludzi i Elfów Sylwan, którym nie może darować postępków z czasów Wojny Milczących Zgliszczy oraz Dnia Ognistych Łez, które to konflikty doprowadziły do wygnania Mrocznych Elfów. W czasie wojen z Krasnoludami, wysłannicy Kha-Beletha zaproponowali mu pewnego rodzaju sojusz. Wtedy jeszcze im odmówił. Ale trudy okrutnej Wojny o Podgórze odcisnęły swe piętno na jego ciele i psychice. Teraz uważa, że Mroczne Elfy powinny dołączyć do Demonów i skorzystać z wielkiej potęgi chaosu, jaką oferuje Urgash. Sylsai głęboko wierzy, że jest mu pisane przewodzić Mrocznym Elfom.

Younger brother to Raelag and twin of Menan, Sylsai is the current leader of the Soulscar clan. He was always the most "hot-headed" of Tuidhana's sons. He respects his brothers but believes they are slow to act.
He strongly dislikes Humans and Sylvan Elves, finding it impossible to forgive their behaviour during the War of the Bitter Ashes and the Day of the Tears of Fire, the conflicts that led to the Dark Elves' exile. During the wars against the Dwarves, emissaries from Kha-Beleth approached him to form an alliance. He rejected them at the time. But the gruesome War Under the Moutain took its toll on both his body and sanity. He now thinks the Dark Elves should join the Demons and enjoy the tremendous chaotic powers offered by Urgash. He truly believes that he is destined to lead the Dark Elves.
Komentarz historyczny:
Sylsai jest jednym z przeciwników Raelaga w drugiej misji kampanii Lochu.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Sylsai ma urojenia wielkościowe i pragnienie władzy tak wielkie, że przejawia ciągoty do przejścia na mroczną stronę, niebezpieczna mieszanka.


WelyggTrening jednostek+1 do tygodniowego przyrostu stworzeń podstawowychSzachrajMroczny cyrograf - Jeśli na placu boju znajduje się przynajmniej jeden niewidzialny oddział, to wszystkie sojusznicze stworzenia Lochu zadają o 9% więcej obrażeń
Siła ataku3Obrona1Moc4Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią1Mana30Przeznaczenie1
Welygg jest jednym z najmłodszych dowódców Mrocznych Elfów, a urodził się już po wygnaniu jego ludu do podziemnego królestwa. Jego rodzice uznali narodziny syna za dobry znak na przyszłość i właśnie dlatego nadali mu imię, które można przetłumaczyć jako “Podziemne Źródło”. Niestety, rodzice Welygga zginęli później w trakcie ataku Krasnoludów. Mimo wojennych dramatów, które oglądał na własne oczy, Welygg zawsze był radosny i optymistycznie nastawiony do życia. Właśnie dzięki temu został tak popularnym przywódcą, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń Elfów.

Welygg is one of the youngest Dark Elf commanders, having been born after his people's exile to the underground realm. His parents believed the birth of their son was a good omen for the future, and so they gave him a name that can be translated as "Underground Spring". Unfortunately, Welygg's parents were later killed during a Dwarven assault. Despite the horrors he had to witness during the war, Welygg has always kept a cheerful and optimistic view on life. This has made him a popular leader, especially among the younger generations of Elves.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Welygg jest kolejnym powiewem normalności w mrocznym królestwie, może stanie się źródłem powrotu pokoju i dobrobytu wbrew obecnym nastrojom wśród purpurowych?


YeshtarMistrzostwo agoniiBohater otrzymuje zaklęcie Agonia i premię 10% do zadawanych przez nie obrażeń.Cicha ZabójczyniMroczny cyrograf - Jeśli na placu boju znajduje się przynajmniej jeden niewidzialny oddział, to wszystkie sojusznicze stworzenia Lochu zadają o 9% więcej obrażeń
Siła ataku3Obrona1Moc4Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią1Mana30Przeznaczenie1
Pełniąca niegdyś funkcję kapitana honorowej straży samej królowej Tuidhany, Yeshtar była jednym z pierwszych elfów, które zetknęły się Bezimiennymi i chętnie poświęciła kolejne dwadzieścia lat, by uczyć się od nich w najmroczniejszych czeluściach Ashanu. Ta praktyka uczyniła z niej przerażająco skutecznego zabójcę - niektórzy jednak twierdzą, że Yeshtar zapłaciła za to własnym umysłem.
Nieco ponura, inteligentna i sarkastyczna do granic możliwości, Yeshtar przyjmuje tylko jedną formę zapłaty: skrawki snów. Jej klienci muszą być gotowi, by podzielić się z nią najczystszymi i najsilniejszymi uczuciami, które ona krystalizuje i dorzuca do swojej kolekcji.
Ale w zamian Yeshtar oferuje swą bezwzględną lojalność. W całości poświęci się wykonaniu zadania i nigdy nie zdradzi swego pracodawcy.
Jaki jest jej ostateczny cel, tego sekretu jeszcze nikt nie zdołał odkryć. Niektórzy twierdzą, że ma ona do wykonania jedno, ostatnie zadanie i po prostu zabija czas w oczekiwaniu na chwilę, gdy będzie mogła spełnić przyrzeczenie złożone nieżyjącej królowej Tuidhanie.

Once captain of the honour circle of Queen Tuidhana herself, Yeshtar was one of the first Elves to meet a Faceless, and was invited to spend twenty years of her life learning from them in the darkest places under Ashan. This apprenticeship made Yeshtar a terribly efficient assassin--but, some say, at a great cost to her sanity.
A little shady, intelligent, with sarcasm sharp enough to stab out someone's eye, Yeshtar only accepts one form of payment: dream shards. Her clients must be ready to share their purest and strongest feelings, which she crystallizes for her collection.
But they can in return count on Yeshtar's unswerving loyalty. She will remain fiercely dedicated to her mission and will never betray her employer.
As for her ultimate purpose, nobody has yet managed to pierce her secret. Some say she still has one final mission to accomplish, and she is just biding time until the moment comes when she can keep her promise to the late Queen Tuidhana.
Komentarz historyczny:
Yeshtar można spotkać w pierwszej misji kampanii Lochu.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Depresyjna i psychotyczna Yeshtar posiada właściwości wampira energetycznego, czeka by dać upust sekretom przeszłości, którym jest wierna do dziś, ciekawe co z tego wyniknie?


YrbethMistrzyni magii ciemnościZwiększa skuteczność magii ciemności o 6%.Tkaczka CieniBłogosławieństwo cienia - Tak długo, jak na polu bitwy przebywa jakiś niewidzialny sojuszniczy oddział, bohater otrzymuje premię +18% do Mocy magicznej.
Siła ataku2Obrona1Moc3Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią2Mana40Przeznaczenie1
Choć przez nauczycieli wciąż jest uważana za młodą i niedoświadczoną, Yrbeth zawsze była nad wiek rozwinięta, jeśli chodzi o moce skupienia i koncentracji. Szkolona w sztukach tajemnych, jak wielu jej kuzynów, wzbudziła nielichy ferment oznajmiając, że podczas rytuału inicjacyjnego weszła w sny samej Malassy.
Prawda to czy nie, faktem jest, że jej szeregi zasilają kolejni wyznawcy. Ostatnio po raz kolejny dała pokaz swych niezwykłych zdolności, przesyłając swą energię magiczną w trakcie trzęsienia ziemi.
W noc poprzedzającą ważną bitwę Yrbeth często nawet nie mruży oka, poświęcając długie godziny medytacji i przygotowaniom.

Although still considered young and inexperienced by her seniors, Yrbeth has always been gifted with powers of focus and concentration beyond her years. Trained in the eldritch arts like many of her kin, she raised much dissension when she claimed that she walked into the dreams of Malassa during her initiation ritual.
Whether it is true or not, more and more followers are joining her ranks. Recently, she once again displayed her uncanny ability to channel her magical powers during an earthquake.
The night before an important battle Yrbeth often goes sleepless, spending hours in meditation to prepare herself.
Komentarz historyczny:
Yrbeth pojawiła się w HoMM5, gdzie jej specjalnością był regeneracja many ponad zwykły limit.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Yrbeth jako wrażliwa i delikatna istota posiadła moce medium łącząc się z Melassą, jest to dość obciążające psychicznie brzemię, ale w psychiatrycznym społeczeństwie jest nawet atutem.
© 2003-22 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty "Heroes VI". Redakcja, kontakt